Triển lãm sản phẩm Trầm hương Hoàng Giang tại Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 – 2020

Tiếp nối thành công của Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp – Thương mại các tỉnh phía Nam, Hoàng Giang tiếp tục góp mặt tại buổi giới thiệu sản phẩm bên lề Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu...
Loading...