Vượt qua khó khăn mùa dịch để tiếp tục hành trình mang Trầm hương Việt Nam đến khắp mọi nơi của Nhà sản xuất Trầm Hương Hoàng Giang

Kinh doanh gặp khó khăn giữa đại dịch covid là tình hình chung khắp Việt Nam và toàn thế giới, nhưng lấy khó khăn làm bệ phóng, làm cơ hội để bứt phá chính mình là mục tiêu mỗi ngày...

Lô hàng gỗ sánh Trầm hương vẫn đi đều giữa mùa dịch và Ưu đãi Nhang Trầm HAGA từ nhà sản xuất Trầm Hương Hoàng Giang

600kg gỗ sánh Trầm hương đã sẵn sàng để lên đường đến UAE. Gỗ sánh Trầm hương cũng chính là nguyên liệu để tạo nên các sản phẩm Trầm thưởng hương và tâm linh khác, trong đó có Nhang Trầm...

“3 tại chỗ” đồng lòng chuyên tâm giữ vững chuỗi sản xuất để hoàn thành đơn 150kg Trầm thanh HAGA đến cảng Kuwait tại Trầm Hương Hoàng Giang

Bên ngoài thì cả nước đồng lòng 5K + vacxin chống dịch, bên trong Trầm Hương Hoàng Giang “3 tại chỗ” đồng lòng chuyên tâm giữ vững chuỗi sản xuất.     Bên ngoài thì cả nước đồng lòng 5K...
Loading...