Đài truyền hình thị xã La Gi và phóng sự về cải tiến công nghệ máy trong sản xuất tại công ty Trầm Hương Hoàng Giang

Tuần qua, Đài truyền hình thị xã La Gi đã đến thăm nhà máy sản xuất Trầm Hương của công ty Trầm Hương Hoàng Giang để thực hiện phóng sự về chế tạo và cải tiến công nghệ máy trong sản xuất...
Loading...