Hoạt động khám sức khỏe thường niên tại Trầm Hương Hoàng Giang 2020

Vừa qua tại công ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang đã diễn ra buổi khám bệnh tổng quát thường niên dành cho cán bộ, công nhân viên công ty.

 

 

Tại Hoàng Giang, chăm sóc sức khỏe là một trong những hành động nhằm thực hiện sứ mệnh “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi thành viên”.

 

 

 

 

🌿 TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG – TINH HOA TRẦM VIỆT

Chia sẻ bài viếtShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
Loading...